Trang chủ > Bài giảng Xác suất thống kê > Khái niệm đại lượng ngẫu nhiên.

Khái niệm đại lượng ngẫu nhiên.

01/09/2010

Định nghĩa: Đại lượng ngẫu nhiên là đại lượng biến đổi biểu thị các giá trị kết quả của một phép thử ngẫu nhiên.

Ta thường dùng các kí hiệu: X, Y, Z,…… để biểu thị cho đại lượng ngẫu nhiên.

Ví dụ 1: Tung một con xúc sắc, gọi X là số chấm xuất hiện trên mặt con xúc xắc. Khi đó, X là đại lượng ngẫu nhiên.

Gọi Y là số học sinh vắng trong một buổi học => Y = 0, 1, 2, . . .

Y là đại lượng ngẫu nhiên.

Gọi Z là điểm rơi của hạt cát trên đoạn [0;1] thì Z cũng là đại lượng ngẫu nhiên.

Đo chiều cao của các sinh viên ở một trường đại học. Gọi Y là chiều cao đo được của các sinh viên. Giả sử Y [0.5m ; 1.2m]. Vậy Y là đại lượng ngẫu nhiên.

Advertisements
%d bloggers like this: