Trang chủ > Bài giảng Xác suất thống kê > 3.3 Độ lệch tiêu chuẩn

3.3 Độ lệch tiêu chuẩn

01/09/2010

Định nghĩa: Độ lệch tiêu chuẩn của đại lượng ngẫu nhiên X, kí hiệu σ(X) được xác định bởi công thức:

Advertisements
%d bloggers like this: