Trang chủ > Bài giảng Xác suất thống kê > 2.2 Hàm mật độ xác suất

2.2 Hàm mật độ xác suất

01/09/2010

Định nghĩa: Luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên liên tục X được biểu thị bởi hàm số y = f(x) xác định trên (- , +) thỏa mãn:

i)

ii)

  • Tính chất:

i) P(X = x0) = 0.

ii)

(Diện tích hình thang cong cạnh trái x = a, cạnh phải x = b.

iii)

iv)

v) Đặc biệt: f(x) chỉ nhận giá trị trên [a; b] thì:

Ví dụ 5: Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục có hàm mật độ xác suất

a) Xát định hằng số c.

b) Tính P(1<X<2).

Giải

a) Ta có:

Vậy:

b) Ta có:

P (1 < X < 2) = = = .

Advertisements
%d bloggers like this: