Trang chủ > Bài giảng Xác suất thống kê > 3.4 Các tính chất và ý nghĩa

3.4 Các tính chất và ý nghĩa

25/08/2010

i) Với mọi AW, 0≤P(A)≤1.

ii)

iii) P(Ø) = 0, với Ø là biến cố rỗng.

iv)  P(W) = 1, với W là biến cố chắc chắn.

v) Nếu A B thì P(A) ≤ P(B)

Ý nghĩa: Xác suất của một biến cố là con số đặt trưng cho khả năng xảy ra ít hay nhiều của biến cố đó. Biến cố có xác suất càng lớn thì càng dễ xảy ra và ngược lại biến cố có xác suất càng nhỏ càng khó xảy ra.

Advertisements
%d bloggers like this: