Trang chủ > Bài giảng Xác suất thống kê > 2.1. Phép thử và biến cố

2.1. Phép thử và biến cố

25/08/2010

Việc thực hiện một nhóm điều kiện xác định để quan sát một hiện tượng nào đó được gọi là một phép thử. Kết quả của phép thử được gọi là biến cố.

Ví dụ 1: Khi một sinh viên đi thi môn Xác suất thống kê: thực hiện phép thử. Kết quả của phép thử là sinh viên thi đậu hoặc rớt. Đậu hoặc rớt là những sự kiện ngẫu nhiên.

Tung một đồng xu là một phép thử, đồng xu xuất hiện mặt xấp hay ngửa là các biến cố.

Tung một con xúc xắc là một phép thử, xúc xắc xuất hiện mặt 1,..,6 là các biến cố.

Bắn một viên đạn đến một mục tiêu để xem viên đạn trúng hay trật.

Advertisements
%d bloggers like this: